လျပည့္ည သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ သခ်ဳၤိင္းကုန္းမွာလုပ္တဲ့ အကၽြတ္အလြတ္ပြဲအေၾကာင္း

လျပည့္ည သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ သခ်ဳၤိင္းကုန္းမွာလုပ္တဲ့ အကၽြတ္အလြတ္ပြဲအေၾကာင္း။ အသားနဲ႔ ယူမလား၊ သက္သတ္လြတ္ ယူမလား၊ ေဆးလိပ္ ၾကိဳက္တတ္လား၊ လက္ဖက္ရည္ ယူဦးမလား” စေသာ စကားေျပာဆိုေနၾက

သူမ်ားသည္ ထမင္းဆိုင္ တစ္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္တြင္ ေမးျမန္းေနၾကျခင္းမဟုတ္ပါ။ မႏၱေလးျမိဳ႕အစြန္မွာရိွတဲ့ သုသာန္ထဲမွာ အသက္ (၄၀)ေက်ာ္ အရြယ္ရိွတဲ့ အမိ်ဳးသမီးသံုဦး ေျပာဆိုေနတဲ့ အသံေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါဟာ နွစ္စဥ္မျပတ္ က်င္းပျပဳလုပ္လာတဲ့ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ဘက္ ေတာင္အင္း-ေျမာက္အင္း သုသာန္ထဲမွာ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ ညေန (၆း၀၀)အခိ်န္ကတည္းက စျပီး က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ အကြ်တ္အလြတ္ ဒါနျပဳ အမွ်ေ၀

ပဲြေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဟာရဒါန အလွဴရွင္ေတြက လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ၊ ေသဆံုးသြားသူေတြရဲ႕ ေဆြမိ်ဳးသားခ်င္းေတြကို ေမးျမန္းေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကြ်တ္အလြတ္ ဒါနျပဳ အမွ်ေ၀ပဲြေတာ္ဆိုျပီး ၁၉၆၉ခုနွစ္က စတင္လို႔

ေခ်ာက္ျမိဳ႕ကေန စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ ၁၉၈၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ၁၉၇၇ ခုနွစ္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕တို႔၌ ပထမဆံုအၾကိမ္ျဖစ္က်င္းပ ျပဳလုပ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အကြ်တ္အလြတ္ပဲြေတာ္ကို သတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႔ညတြင္သာ

ျပဳလုပ္ျပီး၊ ဗုဒၶဘာသာလူမိ်ဳးတို႔၏ သက္ၾကီး ရြယ္အိုမ်ားကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့သည့္လ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀ါကြ်တ္သည့္လ ျဖစ္သည့္အတြက္ သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႔ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ဒါနျပဳ အမွ်ေ၀ပဲြေတာ္ က်င္းပသည့္

အခိ်န္ကိုလည္း ထိုအေလ့ကိုယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ အဆိုအရ ျပိတၱာမ်ားအတြက္အဆင္ေျပသည့္ ညေန ေန၀င္ရိသေရာအခိ်န္တြင္သာ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မႏၱေလးျမိဳ႕ ေတာင္အင္း၊ ေျမာက္အင္း သုသာန္တြင္လည္း

ေအာက္တိုဘာလ (၂၈)ရက္ေန႔က (၃၈)ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အကြ်တ္အလြတ္ဒါနျပဳအမွ်ေ၀ ပဲြေတာ္ကို လူအမ်ားတဖဲြဖဲြ လာေရာက္ၾကသည္။ ယခင္က အကြ်တ္အလြတ္ပဲြေတာ္ကို ေတာင္အင္း၊ ေျမာက္အင္း

မရိွစဥ္အခိ်န္က မႏၱေလးျမိဳ႕နွင့္အလွမ္းမေ၀းလွေသာ ေတာင္ျမင့္သုသာန္တြင္သာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားမွာ သုသာန္နယ္ေျမတြင္ ျပြတ္သိပ္ပိတ္ဆို႔လ်က္ရိွသည္။ ယခုလက္ရိွက်င္းပေသာ ေတာင္အင္း

ေျမာက္အင္းသုသာန္မွာ မႏၱေလးျမိဳ႕နွင့္ အလွမ္းေ၀းလွျပီး သြားလာရာလမ္းမွာလည္း လူေနအိမ္မရိွသေလာက္ ရွားပါးသည့္အတြက္ ယခင္ေလာက္ လူစည္ကားျခင္း မရိွေတာ့။ လမ္းေဘးမီးတိုင္မ်ားလည္း မရိွသကဲ့သို႔ သုသာန္သို႔

သြားလာရာလမ္းကလည္း တိတ္ဆိတ္လြန္းလွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါေနရာသို႔ ညဥ့္နက္ေလ၊ လူအမ်ား တဖဲြဖဲြ လာေရာက္သူမ်ားလာေလျဖစ္သည္။ သုသာန္နယ္ေျမသို႔ ၀င္ေရာက္သည္နွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ မီးမ်ားမွာလည္း

လင္းထိန္လ်က္ရိွေနျပီး၊ ဒါနျပဳလုပ္ေနသူမ်ားကလည္း ၀င္ေရာက္လာသူအေပါင္းကို ေမးျမန္းလ်က္ရိွသည္။ ”အမတို႔က နွစ္စဥ္မျပတ္ ဒါနျပဳလုပ္ေနတာပါ။ သက္ဆိုင္ရာ ဘိုးဘြားမိဘေတြကို အစာေကြ်း၊ ဒါနျပဳခ်င္သူေတြ

အေနနဲ႔ အမတို႔က ကုသိုလ္ယူစီစဥ္ေပးတယ္။ အသားၾကိဳက္တယ္ဆို အသားဟင္းလည္း ထည့္ေပးတယ္။ သက္သတ္လြတ္ဆိုရင္ ငွက္ေပ်ာသီးနဲ႔ထမင္း ထည့္ေပးတယ္။ ျပီးေတာ့ တျခားသူတို႔ ၾကိဳက္တတ္တဲ့ ေဆးလိပ္တို႔

လက္ဖက္ရည္တို႔ကိုပါ ဒါနျပဳေနတာပါ” ဟု လာေရာက္ဒါနျပဳေနေသာ ေစတနာေမတၱာရွင္အဖဲြ႔မွ အမိ်ဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါ သုသာန္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သည္နွင့္ လူအမ်ားမွာ ဟိုတစ္ခု၊ ဒီတစ္ခု ပံ်႕နံွ႕လ်က္ရိွသည္။

ေရအိုး ငါးလံုးခန္႔ ေရခြက္နွင့္အတူ ေျမေပၚတြင္ ခ်ထားျပီး အိုးေရွ႕မွာလည္း သဲမ်ားကို ညီညာစြာ ခင္းက်င္းထားသည္။ ျပိတၱာမ်ား နားေနရန္ဟူ၍ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ခိ်တ္ဆဲြထားသည္။ ေစတီပုထိုးေရွ႕ တည့္တည့္တြင္လည္း ၾကိဳးမ်ား

တန္းထားကာ သဲမ်ားကိုလည္း ညီညာျဖန္႔ျဖဴးထားျပီ ေစတီေရွ႕တည့္တည့္ သစ္ပင္၌ ျပိတၱာမ်ား ဘုရားဖူးရန္ဟူ၍ ခိ်တ္ဆဲြထားသည္။ ေရအိုးေရွ႕တြင္လည္း ျပိတၱာမ်ား ေရေသာက္ရန္ ဟူ၍ စာေရးထားသည္။ သစ္ပင္ေအာက္မ်ား

တြင္လည္း အင္ရြက္ေပၚတြင္ ထည့္ထားေသာ ထမင္းမ်ား၊ လက္ဖက္ရည္ခြက္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဟိုတစ္ခုဒီတစ္ခု အလင္းေရာင္မ်ားေအာက္္တြင္ ပံ်႕နံွ႔လ်က္ေနသည္။ အဆိုပါအခိ်န္၌ ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရိွသူ

တစ္ဦးက ေလာ္စပီကာျဖင့္ ပဲြလာသူမ်ားထံသို႔ စကားေျပာၾကားလိုက္သည္။ ”သက္ဆိုင္ရာ ဘိုးဘြား၊ မိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားနဲ႔ ေဆြမိ်ဳးသားခ်င္းမ်ားကို ဒါနျပဳ အမွ်ေ၀လာေရာက္ ေကြ်းေမြးၾကေသာ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ခဏေနဆို

မီးပိတ္ပါေတာ့မယ္ ခင္ဗ်ာ။ အကြ်တ္အလြတ္ ဒါနျပဳ အမွ်ေ၀ပဲြေတာ္ သန္းေခါင္ယံ အစားအစာ ေကြ်းေမြးဧည့္ခံပဲြကို လာေရာက္စားေသာက္ၾကတဲ့ ေဆြေဟာင္းမိ်ဳးေဟာင္းမ်ား၊ မိဘေဆြမိ်ဳးမ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြမိ်ဳးမ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ား

အားလံုး ဆင္းရဲခပ္သိမ္းကင္းျငိမ္းၾကပါေစ။ ဒီကေန႔ည ေကြ်းေမြးတဲ့အစားအစာမ်ားကိုလည္း လြပ္လြပ္လပ္လပ္ အားရပါးရစားသံုးနိုင္ၾကပါေစ”ဟု ေလာ္စပီကာျဖင့္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထိုအခိ်န္တြင္ လူမ်ားမွာ စိတ္၀င္စား

မႈမ်ား အျပည့္ရိွေနျပီး၊ ၎တို့ေကြ်းေမြးထားေသာ ထမင္း၊ ဟင္းမ်ားကို အသံတိတ္စြာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ျပည့္နက္လ်က္ရိွေနကာ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း သုသာန္တစ္ျပင္လံုး မီးမိွတ္လိုက္ေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မီးမိွတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္

သုသာန္တစ္ျပင္လံုးမွာ လျပည့္ေန႔ည၏ အလင္းေရာင္ ေအာက္တြင္ မႈန္၀ါး၀ါးသာ ျမင္ရေတာ့ျပီး လူအမ်ားမွာလည္း စိတ္၀င္စားေသာေၾကာင့္ ဘုရားေဘး ပတ္ပတ္လည္ တန္းစီျပည့္နွက္ေနခဲ့သည္။ ထိုအခိ်န္ တာ၀န္က်

လူတစ္ဦးက ”လမ္းေလး ေဘးဖယ္ေပးက်ပါဗ်ာ။ လူေတြ ပိတ္ေနရင္ သူတို႔လာလို႔မရလို႔ပါ”ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားစုမွာလည္း သံုး၊ေလးေယာက္ သြားစရာလမ္းျဖစ္ေအာင္ ဟေပးလိုက္ေတာ့သည္။

သိပ္မၾကာခင္တြင္ သုသာန္တစ္ျပင္လံုး မီးမ်ားျပန္လည္ လင္းထိန္ သြားေတာ့သည္။ ထိုအခိ်န္တြင္ ပဲြလာဧည့္ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ သူ႔ထက္ငါတိုးေ၀ွ႕ကာ ေစတီေရွ႕ သဲခင္းထားေသာလမ္းအား ၾကည့္ရႈ၍ ”ဟိုမွာ ေျခရာၾကီးလား

မသိဘူး။ ဘုရားလာဖူးသြားတယ္ထင္တယ္” စသည္ျဖင့္ အမိ်ဳးမိ်ဳးေသာ ေျပာစကားမ်ား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားက အလိ်ဴလိ်ဴ ေပၚထြက္လာေတာ့သည္။ ျပိတၱာမ်ားအေနျဖင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးထားေသာ အစားအစာမ်ားအား လြပ္လပ္စြာ

စားေသာက္နိုင္ရန္အတြက္ နာရီ၀က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆယ္ငါးမိနစ္ေသာ္လည္းေကာင္း မီးမိွတ္ထားျပီး ထိုဓေလ့ကိုယံုၾကည္သူမ်ား၏အဆိုအရ ျပိတၱာမ်ားသည္ မီးပ်က္ခိ်န္သာ လာေရာက္စားေသာက္ေလ့ရိွေၾကာင္း

ယံုၾကည္ၾကသည္။ ”အစ္မက ေသဆံုးသြားျပီျဖစ္တဲ့ အစ္မဦးေလးကို အာဟာရဒါနျပဳ လာေရာက္ေကြ်းေမြး၊ အမွ်ေ၀ေပးတာ။ လာေရာက္စားေသာက္လိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ယံုၾကည္တယ္”ဟု သုသာန္အတြင္း လာေရာက္ဒါနျပဳ

ေကြ်းေမြးေနေသာ အသက္ (၃၀)ေက်ာ္အရြယ္ အမိ်ဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အကြ်တ္အလြတ္ဒါနျပဳအမွ်ေ၀ပဲြဟူေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာလူမိ်ဳးမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားေသာေၾကာင့္ လာေရာက္သူမ်ားျပားကာ

ေကြ်းေမြးခိ်န္တြင္လည္း သိလို၊ ျမင္လိုေဇာျဖင့္ ေကြ်းေမြးထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လူအမ်ား၀ိုင္းအံု၍ ထိုင္ၾကည့္ျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ ဆူညံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆြမိ်ဳးမ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္စားေသာက္ယူျခင္းမရိွသလို

ပံုစံမပ်က္ဘဲ က်န္ရစ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရိွရတတ္ေၾကာင္း လာေရာက္ဒါနျပဳသူမ်ားက ဆိုသည္။ အကြ်တ္အလြတ္ ဒါနျပဳအမွ်ေ၀ပဲြေတာ္ဆိုသည္မွာ ”ေပတ ဥဒၵိႆဒါန”ေပတ-ျပိတၱာမ်ားကို၊ ဥဒိၵသ- ရပ္ညႊန္း ၍

ဒါန- ေပးလွဴျခင္း၊ အစားဆင္းရဲ၊ အ၀တ္ဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲေနၾကေသာ ျပိတၱာမ်ားကို ရည္ညႊန္း၍ လွဴဒါန္း ေသာ အလွဴကို ေခၚဆိုေၾကာင္း မႏၱေလးျမိဳ႕ ျမေတာင္ေက်ာင္းတိုက္မွထုတ္ေ၀ေသာ အကြ်တ္အလြတ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္

အရ သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပိတၱာမ်ားအား သတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈း၀၀)နာရီတြင္ သံဃာေတာ္ အပါး (၂၀)အားပင့္ဖိတ္၍ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ တကြ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀ခဲ့ၾကသည္။ ျပိတၱာ

ျဖစ္ရသည္မွာ ဥစၥာစဲြ၊ သားမယားစဲြျဖင့္ ေသလြန္ၾကကုန္ေသာသူမ်ား၊ မနာလို၀န္တိုျခင္း၊ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းျခင္းမ်ားကုန္ေသာ သူမ်ား၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းမရိွေသာ သူမ်ား၊ သူတစ္ပါးတို႔ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းသည္ကိုလည္း

တားျမစ္ေသာသူမ်ား၊ ေသအံ့ဆဲဆဲ အခါတြင္လည္း ရတနာသံုးပါး ကင္းလြတ္၍ မသင့္မတင့္ နွလံုးသြင္းမိပါက မေကာင္းေသာစိတ္၊ အကုသိုလ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီး ေသဆံုးျခင္းတို႔မ်ားမွာ ျပိတၱာဘ၀သို႔ က်ေရာက္ပါေၾကာင္း

အဆိုပါစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မႏၱေလးျမိဳ႕ ေကာင္းကင္ယံတြင္ အစြမ္းကုန္ ေတာက္ပေနသည့္ လေရာင္ ထြက္လာသည္နွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ လာေရာက္ဒါနျပဳၾကသူမ်ား အသီးသီး ျပန္ကုန္ၾကသည္။ သုသာန္ေျမသည္ ျပန္လည္၍ တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ခရက္ဒစ္

ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖတ်ရန်

လပြည့်ည သန်းခေါင်ယံအချိန် သချိုင်းကုန်းမှာလုပ်တဲ့ အကျွတ်အလွတ်ပွဲအကြောင်း။ အသားနဲ့ ယူမလား၊ သက်သတ်လွတ် ယူမလား၊ ဆေးလိပ် ကြိုက်တတ်လား၊ လက်ဖက်ရည် ယူဦးမလား” စသော စကားပြောဆိုနေကြ

သူများသည် ထမင်းဆိုင် တစ်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် မေးမြန်းနေကြခြင်းမဟုတ်ပါ။ မန္တလေးမြို့အစွန်မှာရှိတဲ့ သုသာန်ထဲမှာ အသက် (၄၀)ကျော် အရွယ်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးသုံဦး ပြောဆိုနေတဲ့ အသံတွေပဲ ဖြစ်ပါသည်။

ဒါဟာ နှစ်စဉ်မပြတ် ကျင်းပပြုလုပ်လာတဲ့ မန္တလေးမြို့တော်ဘက် တောင်အင်း-မြောက်အင်း သုသာန်ထဲမှာ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ညနေ (၆း၀၀)အချိန်ကတည်းက စပြီး ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ အကျွတ်အလွတ် ဒါနပြု အမျှဝေ

ပွဲတော် ဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရဒါန အလှူရှင်တွေက လာရောက်ကြည့်ရှုသူ၊ သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို မေးမြန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွတ်အလွတ် ဒါနပြု အမျှဝေပွဲတော်ဆိုပြီး ၁၉၆၉ခုနှစ်က စတင်လို့

ချောက်မြို့ကနေ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့တို့၌ ပထမဆုံအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပ ပြုလုပ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အကျွတ်အလွတ်ပွဲတော်ကို သတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ညတွင်သာ

ပြုလုပ်ပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတို့၏ သက်ကြီး ရွယ်အိုများကို ပူဇော်ကန်တော့သည့်လ၊ ရဟန်းတော်များ ဝါကျွတ်သည့်လ ဖြစ်သည့်အတွက် သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ကိုသာ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ဒါနပြု အမျှဝေပွဲတော် ကျင်းပသည့်

အချိန်ကိုလည်း ထိုအလေ့ကိုယုံကြည်သူများရဲ့ အဆိုအရ ပြိတ္တာများအတွက်အဆင်ပြေသည့် ညနေ နေဝင်ရိသရောအချိန်တွင်သာ စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့ တောင်အင်း၊ မြောက်အင်း သုသာန်တွင်လည်း

အောက်တိုဘာလ (၂၈)ရက်နေ့က (၃၈)ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အကျွတ်အလွတ်ဒါနပြုအမျှေ၀ ပွဲတော်ကို လူအများတဖွဲဖွဲ လာရောက်ကြသည်။ ယခင်က အကျွတ်အလွတ်ပွဲတော်ကို တောင်အင်း၊ မြောက်အင်း

မရှိစဉ်အချိန်က မန္တလေးမြို့နှင့်အလှမ်းမဝေးလှသော တောင်မြင့်သုသာန်တွင်သာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် လူအများမှာ သုသာန်နယ်မြေတွင် ပြွတ်သိပ်ပိတ်ဆို့လျက်ရှိသည်။ ယခုလက်ရှိကျင်းပသော တောင်အင်း

မြောက်အင်းသုသာန်မှာ မန္တလေးမြို့နှင့် အလှမ်းဝေးလှပြီး သွားလာရာလမ်းမှာလည်း လူနေအိမ်မရှိသလောက် ရှားပါးသည့်အတွက် ယခင်လောက် လူစည်ကားခြင်း မရှိတော့။ လမ်းဘေးမီးတိုင်များလည်း မရှိသကဲ့သို့ သုသာန်သို့

သွားလာရာလမ်းကလည်း တိတ်ဆိတ်လွန်းလှသည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါနေရာသို့ ညဥ့်နက်လေ၊ လူအများ တဖွဲဖွဲ လာရောက်သူများလာလေဖြစ်သည်။ သုသာန်နယ်မြေသို့ ဝင်ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် မီးများမှာလည်း

လင်းထိန်လျက်ရှိနေပြီး၊ ဒါနပြုလုပ်နေသူများကလည်း ဝင်ရောက်လာသူအပေါင်းကို မေးမြန်းလျက်ရှိသည်။ ”အမတို့က နှစ်စဉ်မပြတ် ဒါနပြုလုပ်နေတာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ဘိုးဘွားမိဘတွေကို အစာကျွေး၊ ဒါနပြုချင်သူတွေ

အနေနဲ့ အမတို့က ကုသိုလ်ယူစီစဉ်ပေးတယ်။ အသားကြိုက်တယ်ဆို အသားဟင်းလည်း ထည့်ပေးတယ်။ သက်သတ်လွတ်ဆိုရင် ငှက်ပျောသီးနဲ့ထမင်း ထည့်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ တခြားသူတို့ ကြိုက်တတ်တဲ့ ဆေးလိပ်တို့

လက်ဖက်ရည်တို့ကိုပါ ဒါနပြုနေတာပါ” ဟု လာရောက်ဒါနပြုနေသော စေတနာမေတ္တာရှင်အဖွဲ့မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါ သုသာန်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည်နှင့် လူအများမှာ ဟိုတစ်ခု၊ ဒီတစ်ခု ပံျ့နံှ့လျက်ရှိသည်။

ရေအိုး ငါးလုံးခန့် ရေခွက်နှင့်အတူ မြေပေါ်တွင် ချထားပြီး အိုးရှေ့မှာလည်း သဲများကို ညီညာစွာ ခင်းကျင်းထားသည်။ ပြိတ္တာများ နားနေရန်ဟူ၍ ဆိုင်းဘုတ်များ ချိတ်ဆွဲထားသည်။ စေတီပုထိုးရှေ့ တည့်တည့်တွင်လည်း ကြိုးများ

တန်းထားကာ သဲများကိုလည်း ညီညာဖြန့်ဖြူးထားပြီ စေတီရှေ့တည့်တည့် သစ်ပင်၌ ပြိတ္တာများ ဘုရားဖူးရန်ဟူ၍ ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ရေအိုးရှေ့တွင်လည်း ပြိတ္တာများ ရေသောက်ရန် ဟူ၍ စာရေးထားသည်။ သစ်ပင်အောက်များ

တွင်လည်း အင်ရွက်ပေါ်တွင် ထည့်ထားသော ထမင်းများ၊ လက်ဖက်ရည်ခွက်များကို ကိုင်ဆောင်လျက် ဟိုတစ်ခုဒီတစ်ခု အလင်းရောင်များအောက်တွင် ပံျ့နံှ့လျက်နေသည်။ အဆိုပါအချိန်၌ ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူ

တစ်ဦးက လော်စပီကာဖြင့် ပွဲလာသူများထံသို့ စကားပြောကြားလိုက်သည်။ ”သက်ဆိုင်ရာ ဘိုးဘွား၊ မိဘ၊ ဆရာသမားများနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ဒါနပြု အမျှဝေလာရောက် ကျွေးမွေးကြသော ပရိသတ်များအနေဖြင့် ခဏနေဆို

မီးပိတ်ပါတော့မယ် ခင်ဗျာ။ အကျွတ်အလွတ် ဒါနပြု အမျှဝေပွဲတော် သန်းခေါင်ယံ အစားအစာ ကျွေးမွေးဧည့်ခံပွဲကို လာရောက်စားသောက်ကြတဲ့ ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းများ၊ မိဘဆွေမျိုးများနဲ့ မိတ်ဆွေမျိုးများနဲ့ မိတ်ဆွေများ

အားလုံး ဆင်းရဲခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေ။ ဒီကနေ့ည ကျွေးမွေးတဲ့အစားအစာများကိုလည်း လွပ်လွပ်လပ်လပ် အားရပါးရစားသုံးနိုင်ကြပါစေ”ဟု လော်စပီကာဖြင့်ပြောကြားလိုက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် လူများမှာ စိတ်ဝင်စား

မှုများ အပြည့်ရှိနေပြီး၊ ၎င်းတို့ကျွေးမွေးထားသော ထမင်း၊ ဟင်းများကို အသံတိတ်စွာစောင့်ကြည့်သူများ ပြည့်နက်လျက်ရှိနေကာ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သုသာန်တစ်ပြင်လုံး မီးမှိတ်လိုက်တော့သည်။ ထိုကဲ့သို့ မီးမှိတ်လိုက်သောကြောင့်

သုသာန်တစ်ပြင်လုံးမှာ လပြည့်နေ့ည၏ အလင်းရောင် အောက်တွင် မှုန်ဝါးဝါးသာ မြင်ရတော့ပြီး လူအများမှာလည်း စိတ်ဝင်စားသောကြောင့် ဘုရားဘေး ပတ်ပတ်လည် တန်းစီပြည့်နှက်နေခဲ့သည်။ ထိုအချိန် တာဝန်ကျ

လူတစ်ဦးက ”လမ်းလေး ဘေးဖယ်ပေးကျပါဗျာ။ လူတွေ ပိတ်နေရင် သူတို့လာလို့မရလို့ပါ”ဟု ပြောကြားလိုက်သောကြောင့် လူအများစုမှာလည်း သုံး၊လေးယောက် သွားစရာလမ်းဖြစ်အောင် ဟပေးလိုက်တော့သည်။

သိပ်မကြာခင်တွင် သုသာန်တစ်ပြင်လုံး မီးများပြန်လည် လင်းထိန် သွားတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ပွဲလာဧည့်ပရိသတ်များအနေဖြင့် သူ့ထက်ငါတိုးဝှေ့ကာ စေတီရှေ့ သဲခင်းထားသောလမ်းအား ကြည့်ရှု၍ ”ဟိုမှာ ခြေရာကြီးလား

မသိဘူး။ ဘုရားလာဖူးသွားတယ်ထင်တယ်” စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ပြောစကားများ ထင်မြင်ချက်များက အလျိူလျိူ ပေါ်ထွက်လာတော့သည်။ ပြိတ္တာများအနေဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးထားသော အစားအစာများအား လွပ်လပ်စွာ

စားသောက်နိုင်ရန်အတွက် နာရီဝက်သော်လည်းကောင်း၊ ဆယ်ငါးမိနစ်သော်လည်းကောင်း မီးမှိတ်ထားပြီး ထိုဓလေ့ကိုယုံကြည်သူများ၏အဆိုအရ ပြိတ္တာများသည် မီးပျက်ချိန်သာ လာရောက်စားသောက်လေ့ရှိကြောင်း

ယုံကြည်ကြသည်။ ”အစ်မက သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ အစ်မဦးလေးကို အာဟာရဒါနပြု လာရောက်ကျွေးမွေး၊ အမျှဝေပေးတာ။ လာရောက်စားသောက်လိမ့်မယ်လို့တော့ ယုံကြည်တယ်”ဟု သုသာန်အတွင်း လာရောက်ဒါနပြု

ကျွေးမွေးနေသော အသက် (၃၀)ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။ အကျွတ်အလွတ်ဒါနပြုအမျှဝေပွဲဟူသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများအနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားသောကြောင့် လာရောက်သူများပြားကာ

ကျွေးမွေးချိန်တွင်လည်း သိလို၊ မြင်လိုဇောဖြင့် ကျွေးမွေးထားသော နေရာများတွင် လူအများဝိုင်းအုံ၍ ထိုင်ကြည့်ခြင်း၊ အော်ဟစ် ဆူညံခြင်းတို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆွေမျိုးများအနေဖြင့် လာရောက်စားသောက်ယူခြင်းမရှိသလို

ပုံစံမပျက်ဘဲ ကျန်ရစ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရတတ်ကြောင်း လာရောက်ဒါနပြုသူများက ဆိုသည်။ အကျွတ်အလွတ် ဒါနပြုအမျှဝေပွဲတော်ဆိုသည်မှာ ”ပေတ ဥဒ္ဒိဿဒါန”ပေတ-ပြိတ္တာများကို၊ ဥဒ္ဒိသ- ရပ်ညွှန်း ၍

ဒါန- ပေးလှူခြင်း၊ အစားဆင်းရဲ၊ အဝတ်ဆင်းရဲ၊ အနေဆင်းရဲနေကြသော ပြိတ္တာများကို ရည်ညွှန်း၍ လှူဒါန်း သော အလှူကို ခေါ်ဆိုကြောင်း မန္တလေးမြို့ မြတောင်ကျောင်းတိုက်မှထုတ်ဝေသော အကျွတ်အလွတ် မှတ်တမ်းစာအုပ်

အရ သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ပြိတ္တာများအား သတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့၊ နံနက် (၈း၀၀)နာရီတွင် သံဃာတော် အပါး (၂၀)အားပင့်ဖိတ်၍ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများနှင့် တကွ ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခဲ့ကြသည်။ ပြိတ္တာ

ဖြစ်ရသည်မှာ ဥစ္စာစွဲ၊ သားမယားစွဲဖြင့် သေလွန်ကြကုန်သောသူများ၊ မနာလိုဝန်တိုခြင်း၊ ငြူစူစောင်းမြောင်းခြင်းများကုန်သော သူများ၊ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းမရှိသော သူများ၊ သူတစ်ပါးတို့ ပေးကမ်းလှူဒါန်းသည်ကိုလည်း

တားမြစ်သောသူများ၊ သေအံ့ဆဲဆဲ အခါတွင်လည်း ရတနာသုံးပါး ကင်းလွတ်၍ မသင့်မတင့် နှလုံးသွင်းမိပါက မကောင်းသောစိတ်၊ အကုသိုလ်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သေဆုံးခြင်းတို့များမှာ ပြိတ္တာဘဝသို့ ကျရောက်ပါကြောင်း

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မန္တလေးမြို့ ကောင်းကင်ယံတွင် အစွမ်းကုန် တောက်ပနေသည့် လရောင် ထွက်လာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် လာရောက်ဒါနပြုကြသူများ အသီးသီး ပြန်ကုန်ကြသည်။ သုသာန်မြေသည် ပြန်လည်၍ တိတ်ဆိတ်သွားသည်။ ခရက်ဒစ်