ဒီဇင်ဘာ 8 ရက်နေ့အောင်လနှင့်ဘစ်ဒက်ရ် ရုရှားသားနှင့် ကျော်ဖြတ်ထိုးသတ်ပြီး နိုင်မှ နယ်သာလန်သား ရိုင်နီယာ နှင့် မကျေပွဲထိုးရမှာပါဗျ။


ဒီဇင်ဘာ 8 ရက်နေ့အောင်လနှင့်ဘစ်ဒက်ရ် ရုရှားသားနှင့် ကျော်ဖြတ်ထိုးသတ်ပြီး နိုင်မှ နယ်သာလန်သား ရိုင်နီယာ နှင့် မကျေပွဲထိုးရမှာပါဗျ။

Zawgyi

ဒီဇင်ဘာ 8 ရက်နေ့အောင်လနှင့်ဘစ်ဒက်ရ် ရုရှားသားနှင့် ကျော်ဖြတ်ထိုးသတ်ပြီး နိုင်မှ နယ်သာလန်သား ရိုင်နီယာ နှင့် မကျေပွဲထိုးရမှာပါဗျ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *